διαστημα – δορυφορος

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου