Την έγκριση της διυπουργικής επιτροπής ΣΔΙΤ έλαβε το έργο της κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας και συντήρησης οκτώ σχολικών μονάδων και της αναβάθμισης ενός πάρκου στο Δήμο Χανίων. Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ στις περιαστικές κυρίως περιοχές του Δήμου, όπου παρουσιάζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, λόγω της ανεπάρκειας των υφιστάμενων σχολικών μονάδων.

Οι οκτώ νέες σχολικές μονάδες περιλαμβάνουν 4 Νηπιαγωγεία, 3 Δημοτικά σχολεία και 3 Γυμνάσια. Φορέας του έργου που θα γίνει με τη μορφή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ο Δήμος Χανίων, ο οποίος εντός των επόμενων εβδομάδων θα ξεκινήσει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Το έργο περιλαμβάνει εκτός από την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη για διάστημα 25 ετών.

Επίσης, μέρος του έργου ΣΔΙΤ αποτελεί η αναβάθμιση του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης απέναντι από το Δημοτικό Κήπο Χανίων, προκειμένου να γίνει πόλος πρασίνου και αστικής αναβάθμισης.

Το εν λόγω έργο είναι το τρίτο έργο ΣΔΙΤ σχολείων μετά τα δύο έργα των συνολικά 24 σχολείων στην Αττική, τα οποία έχουν παραδοθεί και λειτουργούν.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.