Στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης συνεδρίασε σήμερα η Επιτροπή μελέτης ζητημάτων για την ακαδημαϊκή ειρήνη και ελευθερία με έκτακτη παρουσία από τη Θεσσαλονίκη του κ. Ι. Μπουτάρη Δημάρχου Θεσσαλονίκης,  της  κας Σ. Μαυρίδου Αντιπεριφερειάρχη, του κ. Π. Μήτκα  Πρύτανη του ΑΠΘ, του κ. Π. Τζιώνα Πρύτανη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, του κ. Λ. Τσόγκα  Εισαγγελέα Εφετών και του κ. Αβρ. Αϊβαζίδη Ταξίαρχου, του κ. Χρ. Σεκαδάκη Αστυνομικού Υποδιευθυντή, Προϊσταμένου Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Ο Πρόεδρος κ. Ν. Παρασκευόπουλος εκ μέρους της Επιτροπής εξήγησε ότι στόχος των εργασιών της είναι  να εισφέρει γνώμες και προτάσεις προς τα Πανεπιστήμια και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, ώστε να προαχθεί  η ευρυθμία στο ευρύτερο περιβάλλον των ακαδημαϊκών χώρων.

Έγινε μνεία των μέχρι σήμερα διαπιστώσεων, οι οποίες έχουν προκύψει από καταγραφές και επαφές με πανεπιστημιακούς και άλλους φορείς.

Από την πλευρά τους ο Δήμαρχος, οι Πρυτάνεις και οι εκπρόσωποι Εισαγγελίας και Αστυνομίας εξέθεσαν τα ειδικά προβλήματα και τις εμπειρίες στους πανεπιστημιακούς χώρους των αντίστοιχων Πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης. Δεν έλειψαν όμως και οι επισημάνσεις θετικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.

Διαπιστώνεται προς το παρόν ότι υπάρχουν προβλήματα παραβατικότητας, ναρκωτικών κλπ, τα οποία είναι γενικά, αλλά και άλλα που εμφανίζονται ειδικά σε ορισμένα πανεπιστήμια.

Στα κοινά προβλήματα κατατάσσεται οπωσδήποτε και η δυσκολία συντονισμού και διαλόγου όσων έσωθεν ή έξωθεν συνδιαμορφώνουν την πανεπιστημιακή ζωή.

Η Επιτροπή επιδιώκει να περατώσει τις εργασίες της εντός του Ιουνίου του τρέχοντος έτους, οπότε και θα παραδώσει τα πορίσματά της.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.