Διεθνής Ημερίδα για την έναρξη της Β΄ φάσης του προγράμματος για την καταγραφή των προσόντων των προσφύγων θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018, στις 10:00, στην αίθουσα Γαλάτεια Σαράντη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η πρώτη και πιλοτική φάση του προγράμματος εκπονήθηκε από τη Γενική Δ/νση για τη Δημοκρατία του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π καθώς και τα κέντρα πληροφόρησης για την αναγνώριση προσόντων (του ENIC/NARIC) της Νορβηγίας, του Ην. Βασιλείου και της Ιταλίας και ολοκληρώθηκε με επιτυχία τον Οκτώβριο του 2017.

Η Β΄ φάση του Προγράμματος για τα έτη 2018-2020 θα έχει ως κεντρική προτεραιότητα την ευαισθητοποίηση των κυριότερων εμπλεκομένων φορέων σε θέματα ενσωμάτωσης των προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής και την περαιτέρω ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την καταγραφή των προσόντων των προσφύγων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα γίνει απολογισμός των αποτελεσμάτων της Α΄ φάσης του Προγράμματος καθώς και του κεντρικού ρόλου της χώρας μας στην πραγματοποίησή της. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν οι νέοι διευρυμένοι στόχοι του προγράμματος δεδομένης και της συμμετοχής στην επόμενη φάση του προγράμματος νέων χώρων όπως η Αρμενία, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και ο Καναδάς.

Προσκεκλημένοι είναι εκπρόσωποι ελληνικών και ξένων Α.Ε.Ι., κέντρων ενημέρωσης και αναγνώρισης ENIC καθώς και εκπρόσωποι Υπουργείων άλλων χωρών του Συμβουλίου της Ευρώπης (συνολικά περίπου 100 συμμετέχοντες).

Το πρόγραμμα της διεθνούς ημερίδας σε μορφή pdf

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.