Κατόπιν της ολοσχερούς καταστροφής του κτιρίου που στέγαζε τη Β΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας, λόγω πυρκαγιάς που προκλήθηκε τα ξημερώματα της 03.03.2018, η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει το κοινό για τα ακόλουθα:

Οι αρμόδιες υπηρεσίες μας εργάζονται εντατικά, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε την Δευτέρα 12/03/2018 να έχουν αποκατασταθεί οι βασικές λειτουργίες της Β΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας, και η υπηρεσία να λειτουργήσει υποδεχόμενη κοινό, στον 2ο όροφο του κτιρίου που σήμερα στεγάζει την Α΄Δ.Ο.Υ. Λάρισας, επί της οδού Χατζημιχάλη 81, στην περιοχή της Φιλιππούπολης.

Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Β’ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, την εβδομάδα 05.03.2018 – 09.03.2018, δεν θα είναι εφικτή η παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών:
– Επιστροφές – Συμψηφισμοί
– Παραλαβή των κάθε είδους δηλώσεων
– Αιτήσεις για την χορήγηση των κάθε είδους πιστοποιητικών.

Για την εβδομάδα αυτή θα λειτουργήσει γραφείο Μητρώου της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, στα γραφεία του Μητρώου της Α΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας, για εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις μεταβολών του μητρώου.

Λοιπές υπηρεσίες όπως η χορήγηση Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας, η θέση και άρση ακινησίας οχημάτων, χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμων, θα παρέχονται από τα αρμόδια τμήματα της Α΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας και για πολίτες και επιχειρήσεις αρμοδιότητας της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

Από Δευτέρα 05/03/2018 θα λειτουργεί στο ισόγειο του κτιρίου της οδού Χατζημιχάλη, γραφείο πληροφοριών για θέματα αρμοδιότητας της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

Τις επόμενες ημέρες θα εκδοθούν ανακοινώσεις για ειδικότερα προβλήματα που ενδεχομένως ανακύψουν λόγω της καταστροφής του αρχείου της Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

Παρακαλούμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που υπάγονται στην Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας για την κατανόηση τους και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση εξυπηρέτηση όλων των επειγουσών περιπτώσεων και την όσο το δυνατόν συντομότερη ομαλοποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών μας.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.