Στην 1η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση σε επίπεδο ΟΤΑ και συλλογικοτήτων με θέμα το Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων «Νεολαία ’17-’27» συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς Παυσανίας Παπαγεωργίου την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου . Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με το Σύλλογο Νέων Φυλής με σκοπό την ενημέρωση για τους μέχρι τώρα άξονες και το περιεχόμενο της στρατηγικής και τη συζήτηση για τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και οι νέες του Δήμου.

Παρά τις έντονες κοινωνικές προκλήσεις του συγκεκριμένου Δήμου, με πιο κρίσιμες τα υψηλά ποσοστά σχολικής διαρροής, νεανικής ανεργίας και παραβατικότητας, όπως αυτά παρουσιάστηκαν από τον κ. Μπουρίκο, πολιτικό επιστήμονα και συνεργάτη του αντιπεριφεριάρχη κ. Γιάννη  Βασιλείου, ο Σύλλογος Νέων Φυλής, απέδειξε το έμπρακτο ενδιαφέρον και την προσπάθειά του, συντονισμένα με την Κεντρική Διακυβέρνηση, την Περιφέρεια και τον Δήμο για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης και την κινητοποίηση και ενδυνάμωση των νέων του δήμου.

Η συμμετοχή του κόσμου όλων των ηλικιών και το μεγάλο ενδιαφέρον για παρέμβαση στο διάλογο επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων για την ανάδειξη των προβλημάτων των νέων, αλλά και των λύσεων που προτείνονται από του ίδιους τους νέους και τους φορείς που τους υποστηρίζουν. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Παπαγεωργίου  σημείωσε πως «είναι λάθος να καταγράφεται πως οι νέοι και οι νέες σήμερα δεν συμμετέχουν ενεργά σε συλλογικότητες. Οι νέοι συγκροτούν συλλογικότητες με διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά του παρελθόντος, αξιοποιώντας  τα μέσα που τους προσφέρει η ψηφιακή επανάσταση κι εκεί πρέπει να τους συναντήσει όποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να τους προσεγγίσει».

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.