Καθοριστικό βήμα για την στέγαση παλιννοστούντων ομογενών στον οικισμό που έχει διαμορφωθεί στον Δήμο Φαρκαδόνας του Νομού Τρικάλων γι’ αυτό το σκοπό, αποτελεί  η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του Δήμου για την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού.

Έπειτα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη και το σχετικό αίτημα του Δήμου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ενέταξε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) το ποσό των 478.500 ευρώ για τα έργα ηλεκτροδότησης και αποχέτευσης, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για να παραδοθούν οι κατοικίες στους παλιννοστούντες και να λήξει μια εκκρεμότητα 25 ετών.

Το αίτημα είχε μεταφερθεί στον Υπουργό Εσωτερικών κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στον Νομό Τρικάλων, στις συναντήσεις που πραγματοποίησε με κατοίκους, αιρετούς και βουλευτές της περιοχής.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.