Το Υπουργείο Οικονομικών, με την τροποποίηση της ΠΟΛ 1189/14.12.2016, προχωρά στην χορήγηση επιπλέον ποσού επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης της περιόδου 2016-2017 για την Α’ κλιματική ζώνη, δηλαδή στις περιοχές των Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών και Φλώρινας, καθώς και για τους ορεινούς δήμους των νομών της Β’ κλιματικής ζώνης.

Πιο συγκεκριμένα, στις περιοχές αυτές χορηγείται, για κάθε λίτρο κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, επιπλέον ποσό επιδόματος 0,125€, δηλαδή επιπλέον 50% από αυτό που τους έχει χορηγηθεί ήδη.

Τα χρηματικά ποσά που θα προκύψουν από την αύξηση θα καταβληθούν στους δικαιούχους έως 29.12.2017.

Αναλυτικά το ΦΕΚ της απόφασης εδώ.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.