ΤΙ ******

Εξορθολογισμός των τιμών εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους με αποτέλεσμα αύξηση των εσόδων κατά 55%

Σύμφωνα με στοιχεία του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων στο οκτάμηνο του 2016 τα έσοδα από τα εισιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων της χώρας παρουσιάζουν αύξηση κατά 55% σε σχέση με το...

Καθιέρωση εποπτείας των διαφημιστικών δαπανών των φορέων του δημοσίου

Oι απαραίτητες προϋποθέσεις για την απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας ελέγχου και έγκρισης των διαφημιστικών δαπανών των φορέων από το αρμόδιο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, είναι: α) η...

Nέο νομοθετικό πλαίσιο για την λειτουργία των συνεργατισμών

Ο νέος νόμος στηρίζεται κυρίως στην δομή του 2810/2000 και σε άρθρα του 4015/2011. Οι δύο αυτοί νόμοι μέσα σε 15 χρόνια έχουν υποστεί πάνω από 35 τροποποιήσεις, γεγονός...

Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας

Σύμφωνα με τον Νόμο 4356/2015 (ΦΕΚ 181 Α’/ 24-12-2015), ιδρύθηκε Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας. Το Συμβούλιο έχει ως αρμοδιότητες το σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης...

Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Τη σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Εποπτείας της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προβλέπει ο νόμος 4443/2016. Το συλλογικό συμβουλευτικό όργανο υπό την ονομασία «Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας...

Πλήρης αναμόρφωση του συστήματος και των διαδικασιών των Δημοσίων Συμβάσεων

Διαφανείς όροι στα Δημόσια Έργα καθώς και το σύστημα προμηθειών υγείας.

Εφαρμογή της τηλεματικής και των «έξυπνων» στάσεων στα αστικά λεωφορεία και τρόλεϊ της Αττικής

Το νέο σύστημα βάζει τέρμα στην αναμονή του επιβατικού κοινού στις στάσεις και διευκολύνει τον προγραμματισμό των μετακινήσεων

Νέο Δασικό Πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Τα μέτρα στοχεύουν στην ανάπτυξη και τη βελτίωση της λειτουργίας των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, καθώς και στην ορθότερη διαχείριση των δασών.

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Για την καλύτερη και διαφανέστερη αξιοποίηση του στελεχικού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, με βάση τις πραγματικές ανάγκες.

Υποστήριξη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ενέργειες κοινωνικής αλληλεγγύης

Στήριξη στις κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α - διεύρυνση της δυνατότητάς τους να προχωρούν σε μείωση ή και πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και φόρους, για περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.

Ενιαία ποσοστά εισφορών για όλους

Με μεταβατικές διατάξεις έως το 2020.

Επίδομα Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Είναι ίσο με 360 ευρώ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης και δεν έχουν εισοδήματα.

Κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο

Αποτελεί το πιο προωθημένο διεθνές κείμενο προστασίας των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων.

Διενέργεια 54.826 ελέγχων από το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας σε ότι αφορά τις εργασιακές σχέσεις.

45.476 έλεγχοι για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία και 25.805 για εργατικές διαφορές.

Τα έσοδα από τα πρόστιμα των ελέγχων κατευθύνονται στην κοινωνική ασφάλιση και όχι στην εφορία

Δεδομένου ότι πρόκειται για πόρους που υποκλέπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Επαγγελματική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας

Βελτίωση γνώσεων και τις δεξιότήτων σε: Logistics, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τουρισμός, Βιομηχανικά Επαγγέλματα, εξωστρεφές εμπόριο κ.α.

Διαφανής Λίστα Χειρουργείων

Ενίσχυση της διαφάνειας και μείωση του χρόνου αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας.

Διεύρυνση δυνατότητας φοίτησης στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μείωση διδάκτρων

Νόμο του κράτους αποτελεί από χθες το «παράλληλο πρόγραμμα» αφού το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία...
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου