ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Υποστήριξη στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για ενέργειες κοινωνικής αλληλεγγύης

Στήριξη στις κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α - διεύρυνση της δυνατότητάς τους να προχωρούν σε μείωση ή και πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη και φόρους, για περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.

Ενιαία ποσοστά εισφορών για όλους

Με μεταβατικές διατάξεις έως το 2020.

Επίδομα Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Είναι ίσο με 360 ευρώ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης και δεν έχουν εισοδήματα.

Κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο

Αποτελεί το πιο προωθημένο διεθνές κείμενο προστασίας των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων.

Επαγγελματική εκπαίδευση και πρακτική άσκηση στους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας

Βελτίωση γνώσεων και τις δεξιότήτων σε: Logistics, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Τουρισμός, Βιομηχανικά Επαγγέλματα, εξωστρεφές εμπόριο κ.α.
Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου