Ανάρτηση καταλόγων συμμετεχόντων του Προγράμματος «Τριπτόλεμος»

 

Για το πρόγραμμα «Ελαιοκομία» ο πίνακας σε μορφή doc

Για το πρόγραμμα «Ανθοδετική» ο πίνακας σε μορφή doc

Για το πρόγραμμα «Αμπελουργία» ο πίνακας σε μορφή doc

Για το πρόγραμμα «Εδώδιμα Μανιτάρια» ο πίνακας σε μορφή pdf

Για το πρόγραμμα «Άνυδροι Κήποι» ο πίνακας σε μορφή pdf

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.