εντύπου E3

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου