Το Υπουργείο Εσωτερικών στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου στην Αττική. Μέχρι σήμερα έχει πιστώσει ποσό ύψους 9.659.565,24 ευρώ στους πυρόπληκτους δήμους, για την κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών, την αντικατάσταση οικοσκευής και την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών.

Ειδικότερα:

Δήμος Μαραθώνος:

 5.867.060,24 ευρώ για 1.996 δικαιούχους επιδομάτων άμεσων βιοτικών αναγκών και 800 δικαιούχους επιδομάτων αντικατάστασης οικοσκευής.

Μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί από το Δήμο:

1550 Δικαιούχοι επιδόματος άμεσων βιοτικών αναγκών (586 ευρώ έκαστος)

450 δικαιούχοι αντικατάστασης οικοσκευής (έως 5869 έκαστος)

 Δήμος Ραφήνας:

2.696.107,34 ευρώ για 1.096 δικαιούχους των επιδομάτων άμεσων βιοτικών αναγκών και 612 δικαιούχους για τα επιδόματα αντικατάστασης οικοσκευής.

Μέχρι σήμερα έχουν εξοφληθεί από το Δήμο:

-435 δικαιούχοι επιδόματος άμεσων βιοτικών αναγκών (586 ευρώ έκαστος)

67 δικαιούχοι αντικατάστασης οικοσκευής (έως 5869 ευρώ έκαστος)

 Δήμος Μεγαρέων:

1.005.422 ευρώ για 261 δικαιούχους αντικατάστασης οικοσκευής (έως 5.869 ευρώ έκαστος). Η απόφαση υπεγράφη χθες από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

-90.975,70 ευρώ για 151 δικαιούχους επιδομάτων άμεσων βιοτικών αναγκών (586 ευρώ έκαστος), οι οποίοι έχουν εξοφληθεί από το Δήμο.

Από τη στιγμή που το Υπουργείο Εσωτερικών λάβει και νέα σχετικά αιτήματα, θα ανταποκριθεί άμεσα και θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την πίστωση των ποσών στους δήμους, προκειμένου να τα καταβάλλουν στους δικαιούχους.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.