ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (7244), ΩΩΙ6465ΧΘ7-5ΣΠ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου