Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής δημοσίευσε την απόφαση-προκήρυξη για τη σύσταση Μητρώου Δικηγόρων, με σκοπό τη δωρεάν παροχή νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία.

Ο αριθμός των δικηγόρων που θα περιληφθούν στο μητρώο ορίζεται σε 28, οι οποίοι κατανέμονται ως εξής:

1. ΠΓΑ Αττικής 5 (πέντε) δικηγόροι

2. Α.Κ.Α Πειραιά

3. Α.Κ.Α Μετεγκατάστασης

4. Α.Κ.Α Αμυγδαλέζας

5. ΠΓΑ Σάμου 4 (τέσσερεις) δικηγόροι

6. Α.Κ.Α Κορίνθου

7. ΠΓΑ Δυτικής Ελλάδας

8. ΠΓΑ Θεσσαλονίκης 1 (ένας) δικηγόρος

9. ΠΓΑ Θράκης 1 (ένας) δικηγόρος

10. Α.Κ.Α Φυλακίου Ορεστιάδας

11. ΠΓΑ Λέσβου 6 (έξι) δικηγόροι

12. Α.Κ.Α Χίου 5 (πέντε) δικηγόροι

13. ΠΓΑ Ρόδου 1 (ένας) δικηγόρος

14. Α.Κ.Α Κω 4 (τέσσερεις) δικηγόροι

15. Α.Κ.Α Λέρου 1 (ένας) δικηγόρος

16. Α.Κ.Α Κρήτης

17. Α.Κ.Α Ξάνθης

18. Α.Κ.Α Πακιστάν

Οι ενδιαφερόμενοι, για την εγγραφή τους στο Μητρώο Δικηγόρων, θα πρέπει να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εμπειρία τους στο συγκεκριμένο αντικείμενο αλλά και να συμμετέχουν σε γραπτή εξέταση.

Για να δείτε τα δικαιολογητικά και τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων πατήστε εδώ

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.