Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών στα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας.

Ειδικότερα, η συνεργασία, που θα υλοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, εστιάζει στον «Εκσυγχρονισμό των Δικτυακών Υποδομών όλων των ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων της χώρας».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκε και θα υλοποιηθεί μέσω του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑΝΕΚ). Αφορά, δε, στον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης για την «Περαιτέρω Ανάπτυξη των Ευρυζωνικών Συνδέσεων και των Δικτύων Υψηλής Ταχύτητας και Υποστήριξη της Υιοθέτησης Αναδυόμενων Τεχνολογιών και Δικτύων στο Πλαίσιο της Ψηφιακής Οικονομίας».

Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων επικοινωνιών των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα αναβαθμίσει την έρευνα και την καινοτομία, συμπληρώνοντας τις στρατηγικές παρεμβάσεις της Γενικής Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για την ανάπτυξη δικτύων ευρυζωνικής πρόσβασης νέας γενιάς, όπως θα προκύψουν από την υλοποίηση δυο μεγάλων έργων εθνικής εμβέλειας («Superfast Broadband» και «Rural Extension»), συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς δήλωσε: «Ο εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων θα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες σε φοιτητές και ερευνητές, δίνοντας παράλληλα ώθηση στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου παραγωγικού μοντέλου της οικονομίας. Στόχος μας η αναβάθμιση της διεθνούς θέσης της χώρας στους τομείς υποδομών τηλεπικοινωνιών και συνδεσιμότητας και η μετάβαση της Ελλάδας στην ψηφιακή οικονομία και κοινωνία».

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Βασίλης Μαγκλάρας, σημείωσε: «Το –υπό υλοποίηση- έργο εντάσσεται σε μια ευρύτερη κυβερνητική προσπάθεια για την ανάπτυξη σύγχρονης τεχνολογικά υποδομής δικτύων επικοινωνιών. Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η τελική επιτυχία του απαιτεί τη συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων ώστε οι παρεμβάσεις για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας να εστιάζουν στις ειδικότερες ανάγκες κάθε τομέα και στην επίτευξη της ευρύτερης αξιοποίησης των ωφελειών των νέων τεχνολογιών ευρυζωνικής πρόσβασης».

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.