Εγκρίθηκε η σύναψη 1339 συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (έως 8 μήνες) σε δήμους της χώρας, για τη στελέχωση υπηρεσιών τους. Η μισθοδοσία των 1339 συμβασιούχων είναι ανταποδοτική και προκύπτει από το αντίτιμο που καταβάλουν οι δημότες για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται. Η κάλυψη των αναγκών των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε προσωπικό, περιγράφεται ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση όπως παρακάτω:

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 146, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 556

– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας 23

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 355

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 200, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 71

-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 96.

Περισσότερες πληροφορίες στην Διαύγεια

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.