Διαδικασίες και τεχνολογίες για την επεξεργασία του έρματος των πλοίων θεσπίζουν οι νέες διατάξεις του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται από τα Πλοία, 2004 και άλλες διατάξεις»,  με σκοπό την πρόληψη, την ελαχιστοποίηση και τελικώς την εξάλειψη του κινδύνου εισαγωγής στις ελληνικές θάλασσες, αλλόχθονων ειδών μέσω του έρματος των πλοίων.

Με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθίσταται πλέον υποχρεωτική η εγκατάσταση ειδικού εξοπλισμού στα πλοία για τη διαχείριση του θαλάσσιου έρματος. Η διαχείριση γίνεται  είτε με ανταλλαγή έρματος είτε με επεξεργασία έρματος. Η ανταλλαγή έρματος εφαρμόζεται ήδη σε μεταβατικό στάδιο, ενώ από τον Οκτώβριο του 2017, τα πλοία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα επεξεργασίας του έρματος. Το κόστος εγκατάστασης  του εξοπλισμού επιβαρύνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες των πλοίων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση του εξοπλισμού δημιουργεί προοπτικές ανάπτυξης για την ναυπηγοεπισκευή.

 

 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.