Στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 4446/2016 για τις ηλεκτρονικές πληρωμές, ενεργοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2017 το σύνολο των άρθρων που αφορούν στην απαγόρευση της χρήσης ανώνυμων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Στο εξής, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση συναλλαγών με χρήση ανώνυμων (μη ονομαστικοποιημένων και μη ταυτοποιημένων) ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. Επομένως, για τις συναλλαγές μέσω μεταφοράς από λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής, μέσω κάρτας πληρωμής και μέσω οποιουδήποτε άλλου ηλεκτρονικού μέσου, όπως ηλεκτρονικό πορτοφόλι, ηλεκτρονικό χρήμα, κουπόνι, voucher είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση της ταυτότητας των κατόχων τους.

Παράλληλα, όσον αφορά στην εξόφληση λογαριασμών και στις εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, σημεία λιανικής και λοιπά σημεία πώλησης μπορούν να συνεχίσουν τις συναλλαγές αυτές, με την προϋπόθεση ότι θα καταστούν Αντιπρόσωποι σε ένα από τα 469 Ιδρύματα Πληρωμών και Ηλεκτρονικού Χρήματος που δραστηριοποιούνται στη χώρα ή σε όσα δραστηριοποιηθούν νομίμως στο μέλλον.

Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι ήδη εναρμονισμένες με τις προαναφερθείσες διατάξεις. Τα πρακτορεία ΟΠΑΠ και οι εταιρίες είσπραξης αντικαταβολών (courier), υπάγονται σε προγενέστερη ισχύουσα νομοθεσία και συνεχίζουν να λειτουργούν ως έχουν.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.