«Συμφωνία Έδρας» μεταξύ της Ελλάδας και της Διεθνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας EBRD, η οποία ενεργοποιεί ουσιαστικά την εκκίνηση της δραστηριοποίησης της Τράπεζας στη χώρα μας, υπογράφηκε σήμερα στην Τιφλίδα της Γεωργίας από τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Γιώργο Σταθάκη και τους εκπροσώπους της Τράπεζας.

 

Η Τράπεζα με την αριθμό 177/27-2-2015 Απόφαση του Συμβούλιου των Διοικητών της είχε αποφασίσει να αποδώσει στην Ελλάδα καθεστώς αποδέκτριας χώρας, προσωρινά και έως το 2020. Το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 εκ. ευρώ.

 

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται βαρύνουσας σημασίας για την ελληνική οικονομία, καθώς μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας και στην ενίσχυση τόσο της ρευστότητας προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, κυρίως τις ΜΜΕ, όσο και της απασχόλησης.

 

 

Από το Γραφείο Τύπου

 

 

Πληροφορίες:

 

– Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ERBD) μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB – ΕΤΕπ) είναι οι 2 βασικότερες και μεγαλύτερες Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (ΠΑΤ) της Ευρώπης και από τις μεγαλύτερες ΠΑΤ παγκοσμίως.

– Η EBRD ιδρύθηκε το 1990. Σήμερα στην Τράπεζα συμμετέχουν 64 χώρες και επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΤΕπ. Σκοπός της Τράπεζας είναι η συμβολή της στην οικονομική πρόοδο και ανασυγκρότηση των αποδεκτριών χρηματοδοτήσεων της χωρών. Την τρέχουσα περίοδο η Τράπεζα χρηματοδοτεί έργα σε 37 αποδέκτριες χώρες.

– Η Ελλάδα αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Τράπεζας. Μέχρι σήμερα ελληνικές τράπεζες και επιχειρήσεις έχουν συνεισφέρει 2,3 δις. ευρώ σε κοινές με την EBRD χρηματοδοτήσεις επενδυτικών σχεδίων στις αποδέκτριες χώρες μέλη της Τράπεζας, κυρίως στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (εκτός Ελλάδας).

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.