ΑΠΕ/ΜΠΕ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν.4430/31-10-2016 (ΦΕΚ 205Α΄) σχετικά με τη σύναψη ατομικών συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων, που σχετίζονται με την καθαριότητα των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου, Ν.Π.Δ.Δ. εφόσον δεν επαρκεί το υπάρχον προσωπικό, η Διοίκηση του Γ.Ν.Καστοριάς προχώρησε στις 11-07-2017 σε πρόσληψη δεκατεσσάρων 14 συνολικά ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Οι εν λόγω συμβάσεις καλύπτουν τις πραγματικές λειτουργικές και επιτακτικές ανάγκες του Νοσοκομείου μας και του ΚΕΦΙΑΠ Άργους Ορεστικού, ενώ επιτυγχάνεται και η εξοικονόμηση δημοσίων πόρων, αφού το ετήσιο όφελος για το Νοσοκομείο, σε σχέση με την προϋπάρχουσα σύμβαση ανάθεσης της καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρεία, ανέρχεται στο ποσό των 24.096,60 ευρώ ετησίως.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.