ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Συμβουλίου που συγκάλεσε ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου. Ο Υπουργός στην εισήγησή του παρουσίασε στην Επιτροπή την πρώτη έκδοση της αναπτυξιακής στρατηγικής της κυβέρνησης για την ελληνική οικονομία.

Η Επιτροπή αποτελείται από 11 μέλη τα οποία έχουν οριστεί με απόφαση του Υπουργού. Πρόεδρος ορίστηκε ο Γιαν Κρέγκελ, διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Levy και Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Θεοχαράκης, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Τα υπόλοιπα εννέα μέλη είναι οι: Μαριάνα Ματσουκάτο, Καθ. Οικονομικών της Kαινοτομίας στο UCL, Νικόλαος Κτιστάκης, Group Leader στο Ινστιτούτο Babraham του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, Kevin Morgan, Καθ. Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ, Mike RomanosCEO της Microbiotica Ltd, Ελευθέριος Τσουλφίδης, Καθ. στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θωμάς Μούτος, Καθ. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνος Βαΐτσος, Ομότιμος Καθ. του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Ζαχαράτος, Ομότιμος Καθ. του Πανεπιστημίου Πατρών και Γιώργος Πετράκος, Καθ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κατά την πρώτη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν, επίσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Λόης Λαμπριανίδης και στελέχη του Υπουργείου, καθορίστηκαν οι γενικές κατευθύνσεις για την προώθηση του εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και του νέου παραγωγικού προτύπου της χώρας.

Με στόχο τον αποτελεσματικότερο συντονισμό και παρακολούθηση της εφαρμογής των αναπτυξιακών μέτρων και προγραμμάτων, αλλά και με την υποχρέωση για διατύπωση νέων αναπτυξιακών στρατηγικών, η Επιστημονική Επιτροπή του Αναπτυξιακού Συμβουλίου ξεκίνησε την επεξεργασία και υλοποίηση των προτεραιοτήτων του αναπτυξιακού σχεδίου της κυβέρνησης.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.