Συνένωση 1

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου