Με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας που θα επιτρέπει την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών προσόντων των προσφύγων, πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η δεύτερη συνάντηση του σχετικού πιλοτικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα είναι μια συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης με το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και τους Οργανισμούς Αναγνώρισης Προσόντων της Ιταλίας, της Νορβηγίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ελλάδας (ΔΟΑΤΑΠ).

Ήδη, τον περασμένο Μάρτιο, έλαβε χώρα ο πρώτος πιλοτικός κύκλος αξιολογήσεων για 20 πρόσφυγες που είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον ένα έτος σπουδών στη χώρα τους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, των Οργανισμών Αναγνώρισης Προσόντων της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας και της Ελλάδας, και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.