Ολοκληρώθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση εξοπλισμού συστημάτων καρδιολογικής έρευνας και υπερηχοτομογραφίας, συνολικής αξίας 227.540 €, στο Π.Γ.Ν.«Αττικόν».

Συγκεκριμένα ετέθησαν σε λειτουργία:
1. Έγχρωμος τρισδιάστατος υπερηχοτομογράφος, για τις ανάγκες της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής, αξίας 144.584 €.
2. Ψηφιακός υπερηχοτομογράφος για αναισθησιολογική χρήση και περιφερειακούς αποκλεισμούς, αξίας 36.121,20 €.
3. Ψηφιακός υπερηχοτομογράφος, για τις ανάγκες της Αναισθησιολογίας, Καρδιοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργικής, Ορθοπεδικής και Γενικής Χειρουργικής, αξίας 46.834,80 €.

Ο σύγχρονος αυτός τεχνολογικά εξοπλισμός, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, καθιστά το Τμήμα Υπερηχοτομογραφίας της Β’ Καρδιολογικής Κλινικής πρωτοπόρο στη διάγνωση των καρδιακών νοσημάτων και στην εκπαίδευση νέων Ιατρών Καρδιολογίας στις σύγχρονες μεθόδους υπερηχοτομογραφίας.

Επιπρόσθετα η χρήση της ψηφιακής υπερηχοτομογραφίας από τις υπόλοιπες Κλινικές, συμβάλλει ουσιαστικά στη καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών των ασθενών, με άμεσο αντίκτυπο στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.