Ξεκίνησε την λειτουργία του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ο νέος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής, δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Επίσης, εγκρίθηκε η αγορά και η τοποθέτηση σπινθηρογράφου με αξονικό τομογράφο (Spect- CT), από το ΠΔΕ (600.000 €), εγκαινιάσθηκε το νέο ψυχροστάσιο με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Υγείας (1.000.000 €), έργο που εκτελέστηκε σε λιγότερο από 6 μήνες.

Τέλος, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση εγκατάστασης μονάδων παραγωγής οξυγόνου στα 5 μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης (1.400.000 €), η αγορά νέων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης στα νοσοκομεία Βενιζέλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, καθώς και η αγορά σύγχρονου εξοπλισμού της οφθαλμολογικής κλινικής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.