Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και τέθηκαν σε λειτουργία οι ηλιακοί συλλέκτες στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης και στο Μποδοσάκειο νοσοκομείο Πτολεμαϊδας.

Η λειτουργία των ηλιακών συλλεκτών εξασφαλίζει στα 2 νοσοκομεία ενεργειακή αυτονομία σε ζεστό νερό και σε ψύξη, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας.

Το έργο κόστισε 1.850.000 € και χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.