ΑΠΕ/ΜΠΕ

Εγκαταστάθηκε και λειτουργεί η νέα μονάδα παραγωγής οξυγόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου. Λειτουργούσε ήδη αντίστοιχη μονάδα με δυνατότητα παραγωγής 6 λίτρων ανά ώρα, η οποία σε περίοδο αιχμής δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Με την προσθήκη της νέας μονάδας η δυνατότητα παραγωγής οξυγόνου ανέρχεται στα 12 λίτρα ανά ώρα, γεγονός που καθιστά το νοσοκομείο απολύτως ανεξάρτητο και λειτουργεί προς όφελος των νοσηλευομένων ασθενών και του Δημοσίου συμφέροντος.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.