Με την θέληση και την υπέρβαση των Νοσηλευτών και των Γιατρών του Γ.Ν.Α. Γεννημματάς, λειτούργησε για πρώτη φορά η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου, με 7 κλίνες. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα περιστατικά της Νευροχειρουργικής Κλινικής μετεγχειρητικά κατελάμβαναν κλίνες της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) . Σήμερα φιλοξενούνται στην ΜΑΦ δίδοντας την δυνατότητα και σε άλλους συμπολίτες μας να βρίσκουν κρεβάτι στην ΜΕΘ.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.