Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, υπενθυμίζεται ότι από τον Δεκέμβριο του 2016 λειτουργεί, στο ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» , η νέα κλινική Πλαστικής Χειρουργικής καθώς και η νέα Μονάδα Εγκαυμάτων της Πλαστικής Χειρουργικής. Έτσι, ένα μεγάλο κενό αναφορικά με Μονάδες Εγκαυμάτων στο ΕΣΥ καλύφθηκε με τον καλύτερο τρόπο.

Η Διοίκηση του ΓΝΑ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» ευχαριστεί όλο το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό καθώς και το Υπουργείο Υγείας για την συμπαράστασή τους.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.