Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020 από την Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ο σχεδιασμός του ΕΣΔΙΦ περιλαμβάνει μια σειρά οριζόντιων παρεμβάσεων σε όλο το εύρος της δημόσιας πολιτικής και κάθετων εξειδικευμένων πολιτικών, που απευθύνονται σε γυναίκες και άνδρες στους τομείς που εντοπίζονται ανισότητες. Το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης βρίσκεται σε ανοιχτή διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών, φορείς και συλλογικότητες και επικαιροποιείται και διαμορφώνεται κατάλληλα.

Δεδομένης της σπουδαιότητας της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας στις σχετικές ρυθμίσεις, επικοινωνώντας για αυτές με την Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΓΓΙΦ.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.