Μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας Πειραιώς, διαπιστώθηκε η παράβαση της υπερωριακής απασχόλησης για 109 εργαζόμενους. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε αφού υπήρξαν πολλές καταγγελίες προς το ΣΕΠΕ, που αφορούσαν εργασιακές παραβάσεις που συμβαίνουν στη συγκεκριμένη τράπεζα. Δόθηκε στην τράπεζα το χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος για να απαντήσει εγγράφως, όμως οι εξηγήσεις που δόθηκαν δεν κρίθηκαν επαρκείς. Το πρόστιμο κρίθηκε ότι πρέπει να είναι της τάξης των 15.000 ευρώ ανά εργαζόμενο, γεγονός που σημαίνει ότι η τράπεζα καλείται να καταβάλλει το ποσό του 1.635.000 ευρώ.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.