ΕΒΖ, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης,

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου