Με αφορμή τη σχετική διάταξη στο σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει:

Η διάταξη που προτείνεται δεν καταργεί την προϋπόθεση της άριστης γνώσης ευρωπαϊκής γλώσσας για τους/τις εκπαιδευτικούς που διεκδικούν θέση στα ευρωπαϊκά σχολεία, αυτή η προϋπόθεση προφανώς παραμένει. Στοχεύει μόνο στην άρση των περιορισμών που υπήρχαν έως τώρα όσον αφορά τη γλωσσομάθεια των αποσπασμένων στα ευρωπαϊκά σχολεία.

Συγκεκριμένα ο πρώτος περιορισμός ήταν ότι η άριστη γνώση αφορούσε μία γλώσσα και ο δεύτερος ότι η γλώσσα αυτή έπρεπε να είναι είτε μια οποιαδήποτε από τις γλώσσες εργασίας των ευρωπαϊκών σχολείων (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) είτε η γλώσσα της χώρας όπου αυτά λειτουργούν. Ωστόσο με βάση τις αποφάσεις του Ανώτατου Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Σχολείων τα τελευταία χρόνια τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν θέσεις εκπαιδευτικών για τμήματα στα οποία η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι η μητρική τους, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικοί που έχουν άριστη γνώση στη συγκεκριμένη γλώσσα διδασκαλίας. Για παράδειγμα οι εκπαιδευτικοί της Ελλάδας θα μπορούσαν να καλύψουν θέσεις σε τμήματα όπου η γλώσσα διδασκαλίας είναι τα αγγλικά (και όχι τα ελληνικά), αρκεί να έχουν άριστη γνώση της συγκεκριμένης γλώσσας. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις προσφέρονται θέσεις που απαιτούν την άριστη γνώση δύο γλωσσών και όχι μίας.

Για αυτές τις θέσεις το ΥΠΠΕΘ δεν μπορούσε να απευθύνει πρόσκληση στους/στις εκπαιδευτικούς του, καθώς σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο δεν υπήρχε η δυνατότητα να ορίζεται στην προκήρυξη η προϋπόθεση της άριστης γνώσης σε μία συγκεκριμένηγλώσσα ούτε σε δύο γλώσσες.

Με τη νέα διάταξη, το ΥΠΠΕΘ θα έχει την ευελιξία να προσαρμόζει τις προϋποθέσεις γλωσσομάθειας στις διαφόρων ειδών θέσεις που προκηρύσσονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Σχολείων.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.