ΑΠΕ/ΜΠΕ

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, θέλοντας να επιβραβεύσει τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και την προσφορά εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τα σχολικά έτη 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017, προκηρύσσει δέκα (10) «Βραβεία Εκπαιδευτικής Προσφοράς σε Παραμεθόριες Περιοχές».

Τα Βραβεία θεσπίστηκαν για πρώτη χρονιά το 2014-2015 και απονέμονται έκτοτε ετησίως. Aπευθύνονται αποκλειστικά σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αποτιμούν την εκπαιδευτική/επιστημονική συγκρότηση και την εκπαιδευτική προσφορά των υποψηφίων, που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές, κατά την περίοδο της τριετίας, που ορίζει η προκήρυξη.

Στην αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνυπολογιστούν η ενσωμάτωση των προτεραιοτήτων της UNESCO, καθώς και η διασύνδεση του εκπαιδευτικού τους έργου με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας.

Η Επιτροπή Κρίσης των Βραβείων απαρτίζεται από διακεκριμένους εκπροσώπους της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας μας.

Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την προκαταρκτική/πρώτη φάση έχουν οι υποψήφιοι από την Δευτέρα, 29 Μαΐου, έως και την Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017. Οι προκριθέντες θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την δεύτερη/τελική φάση από την Παρασκευή, 7 Ιουλίου, έως και την Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017.

Η αναλυτική προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNECO: http://unesco-hellas.org/

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία, παρακαλώ, επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO: 210 3682 374/396/386/398

unesco1

Το έγγραφο σε μορφή doc 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.