Στην πληρωμή 12,8 εκατ. ευρώ σε συνολικά 28.088 αγρότες και δικαιούχους μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προχώρησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.
Ειδικότερα, η πρώτη πληρωμή πραγματοποιήται από τις 6 έως τις 14 Φεβρουαρίου και ήταν ύψους 7.602.185  ευρώ (πληροφορίες εδώ).
Η δεύτερη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 22 Φεβρουαρίου και ήταν ύψους 5.211.161,44 ευρώ (πληροφορίες εδώ).

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των πληρωμών είναι και τα υπόλοιπα των Μέτρων 311, 312, 313 (πρώην Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Αγροτικού Χώρου) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Οι παρεμβάσεις του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013 στόχευαν κυρίως στην αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.