Πλεόνασμα 91,4 εκ. ευρώ παρουσιάζει ο ΕΦΚΑ για το πρώτο πεντάμηνο του έτους, αντί προϋπολογισμένου ελλείμματος 318,75 εκ. ευρώ. Το πλεόνασμα αυτό προκύπτει μετά και τον υπολογισμό των αποδόσεων του ΕΦΚΑ προς τρίτους (ΕΟΠΥΥ, ΑΚΑΓΕ, ΟΑΕΔ, ΕΤΕΑΠ κλπ.). Βασικός παράγοντας για αυτή τη θετική εξέλιξη τα αυξημένα έσοδα από τις εισφορές.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις εισφορές των μισθωτών ήταν αυξημένα κατά 10,4% έναντι του στόχου και τα έσοδα από τις εισφορές μη μισθωτών- αυτοαπασχολουμένων κατά 10%, παρά το εκτεταμένο κλίμα καταστροφολογίας στη δημόσια σφαίρα όλο το προηγούμενο διάστημα.

Τέλος, η δαπάνη για τις κύριες συντάξεις ανήλθε στα 10,6 δις. ευρώ με την αρχική εκτίμηση να είναι κατά 100 εκ. ευρώ υψηλότερη.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.