ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου