Δημοσιεύτηκε η Απόφαση (ΑΔΑ 6Γ464653Π8-ΨΓΚ) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με την οποία παραχωρείται στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μέρος των κτηρίων και υποδομών του Οικιστικού Συγκροτήματος Εργοταξίου Ελατιάς Δράμας (Δασικό χωριό Ελατιάς), που έως σήμερα διαχειρίζονταν από το Δασαρχείο Δράμας. Τα εν λόγω κτίρια και υποδομές βρίσκονται εντός του Δασικού Συμπλέγματος Δυτικού Νέστου και εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, περιοχή αρμοδιότητας του παραπάνω Δασαρχείου.

Τα κτήρια παραχωρούνται για 20 χρόνια (με δυνατότητα παράτασης για άλλα 10) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών διαμονής και στέγασης των φοιτητών του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

Με αυτή την Απόφαση γίνεται φανερή η διάθεση του Υπουργείου για την έμπρακτη στήριξη της δασικής επιστήμης στη χώρα μας και την καλύτερη κατάρτιση των φοιτητών Δασολογίας στο αντικείμενο σπουδών τους. Γίνεται σαφές, πλέον, ότι με τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση του σημαίνοντος έργου των δασικών χαρτών, αλλά και την έκδοση ανάλογων αποφάσεων σαν τη σημερινή, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεωρεί τον δασικό τομέα ακρογωνιαίο λίθο της περιβαλλοντικής διαχείρισης και συμβάλλει στην δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.