Με διάταξη του νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας παρατείνεται έως τις 31/12/2018 η θητεία των επικουρικών ιατρών και του επικουρικού προσωπικού, των οποίων η σύμβαση θα έληγε 30-09-2017.

Επειδή η λήξη των συμβάσεων στις 30/09/2017 θα διατάρασσε την εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων της χώρας και θα έπληττε τη δημόσια υγεία, εφόσον, συνέπεια της αποχώρησης των εν λόγω ιατρών και του προσωπικού, θα ήταν να υπάρξουν κενά και περαιτέρω ελλείψεις, οι οποίες θα λειτουργούσαν σε βάρος της υγείας των ασθενών αλλά και επειδή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και της κυβέρνησης αντιλαμβάνεται το σπουδαίο έργο και τη σημαντικότατη προσφορά όλου αυτού του προσωπικού στη διάρκεια των τελευταίων ετών για να κρατηθούν όρθια τα Νοσοκομεία, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη να παραταθούν οι συμβάσεις τους και να εξακολουθήσουν να εργάζονται προσφέροντας τις υπηρεσίες του στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.