Παρατείνεται η επιδότηση σίτισης μέσω της κάρτας αλληλεγγύης του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017.

Επίσης παρατείνεται η πρώτη φάση του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» που εφαρμόζεται σε 30 Δήμους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2017 καθώς και η λειτουργία των «Δομών αντιμετώπισης φτώχειας» μέχρι 28 Φεβρουαρίου  2017.

Οι παρατάσεις στα δύο πρώτα προγράμματα δίνονται προκειμένου να καλυφθεί το διάστημα έως την ενεργοποίηση του ΚΕΑ σε πανελλαδικό επίπεδο.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.