Παρατείνεται μέχρι 30 Ιουνίου η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από το 2016, για τους ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ).

Η παράταση καλύπτει τους ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ – ΤΑΝ (δικηγόροι) και αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές για το σύνολο του 2016.

Επίσης, καλύπτει και τους ασφαλισμένους του π. ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί) και π. ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ (υγειονομικοί) και αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές του β’ εξαμήνου του 2016. Στην σχετική απόφαση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) η παράταση δίνεται χωρίς να υπάρξουν προσαυξήσεις για τους ασφαλισμένους που θα κάνουν χρήση αυτής.

Όπως επισημαίνεται από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, «η παράταση κρίθηκε σκόπιμη προκειμένου να διευκολυνθούν οι ασφαλισμένοι στην καταβολή ληξιπρόθεσμων και τρεχουσών εισφορών διατηρώντας τα ευεργετήματα που είναι συνδεδεμένα με την εμπρόθεσμη καταβολή τους».

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.