εργάτες, εργασία,

Μέγεθος γραμματοσειράς
Χρώμα υποβάθρου