Ως προσωρινός επίτροπος στην ΑΕΠΙ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης «Ελληνική εταιρεία προς προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας Α.Ε.») διορίζεται η Μαρία Βλάχου, Προϊσταμένη Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης.

Η θητεία της θα είναι εξάμηνη και θα υπάρχει η δυνατότητα τρίμηνης ανανέωσης. Στο τέλος κάθε μήνα η Μαρία Βλάχου θα είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην Υπουργό συνοπτική έκθεση πεπραγμένων, προγραμματισμό για τον επόμενο και συνολική έκθεση στη λήξη της θητείας της.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.