ΑΠΕ/ΜΠΕ

Εγκαινιάστηκε τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, ο νέος υπερσύγχρονος Αξονικός Τομογράφος στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, σε ένα νέο διαμορφωμένο περιβάλλον, έτοιμος να παράσχει τις υπηρεσίες του στους πολίτες του Νομού.

Το νέο συγκρότημα του Αξονικού Τομογράφου είναι σύγχρονης τεχνολογίας, είκοσι (20) τομών ανά περιστροφή, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση. Με τη λειτουργία του αναμένεται η βελτίωση του επιπέδου ποιοτικής παροχής υπηρεσιών, με συνέπεια τη βελτίωση του επιπέδου ικανοποίησης του λήπτη των υπηρεσιών (ασθενή).

Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 – 2020 και προϋπολογισμό 446.400€.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.