Εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού εκφράζουμε τα θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν  στην εξαιρετική υλοποίηση του προγράμματος κολύμβησης  στα Δημοτικά σχολεία της χώρας, στους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής, δασκάλους, αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης κι εργαζόμενους στα κολυμβητήρια και την Κ.Ο.Ε.
Το πρόγραμμα αυτό που χρηματοδοτείται με πόρους της Γ.Γ.Α., για πρώτη φορά σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, εντάχθηκε ως μέρος του υποχρεωτικού διδακτικού αντικειμένου της Φυσικής Αγωγής. Πήραν μέρος 48.500 παιδιά της 3ης τάξης του Δημοτικού σχολείου και εργάστηκαν, εκτός των μόνιμων εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής, 174 επιπλέον γυμναστές   με ειδικότητα κολύμβησης.
Για πρώτη φορά χιλιάδες παιδιά ήρθαν σε επαφή με το υγρό στοιχείο και έμαθαν να  κολυμπούν .
Με στοχευμένες δράσεις εκ μέρους της Γ.Γ.Α. η Ελλάδα θα πάψει να αποτελεί την πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πνιγμούς στη θάλασσα.
Η Γ.Γ.Α. έχει ήδη εξασφαλίσει  τους πόρους για τη συνέχιση του πρωτοποριακού προγράμματος και την επομένη διδακτική χρονιά 2017-18, ώστε να παγιωθεί το πρόγραμμα και στην κοινωνική συνείδηση και στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Το πρόγραμμα κολύμβησης το επέβαλαν τα ίδια τα παιδιά, που ευτυχισμένα είχαν τη χαρά να συμμετέχουν.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.