Στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας /διαδικτυακής εφαρμογής για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) και με στόχο την εξυπηρέτηση του κοινού για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αδειοδότησης – πιστοποίησης Εκπαιδευτικών Κέντρων Χειριστών ΣμηΕΑ στην Ελλάδα, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι χρήστες της επαγγελματικής κατηγορίας, αλλά και της ερασιτεχνικής κατηγορίας όταν απαιτείται Άδεια Χειριστού, μπορούν να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κανονικά χρησιμοποιώντας τον αριθμό ΜΗΤΡΩΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ που δίνεται αυτόματα από το σύστημα αντί του αριθμού ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ.

Επομένως όλοι οι χρήστες ΣμηΕΑ που οφείλουν βάσει κανονισμού να δηλώσουν το σχέδιο της πτήσης τους στην Εφαρμογή Πληροφοριών Πτήσεων (http://dagr.hcaa.gr) μπορούν να εγγραφούν κανονικά στο http://uas.hcaa.gr,  δηλώνοντας το είδος χρήσης του ΣμΗΕΑ. Στην περίοδο αυτή, αίτηση για  άδεια εμπορικής εκμετάλλευσης  μπορούν να κάνουν οι εκμεταλλευόμενοι  των οποίων το ΣμηΕΑ χειρίζεται χειριστής που κατέχει Άδεια Χειριστού  από την Υπηρεσία μας μετά από αναγνώριση αδείας αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Κέντρου.

Η απόφαση αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι 31/08/2017 οπότε και θα επανεξεταστεί η διαθεσιμότητα πιστοποιημένων Εκπαιδευτικών Κέντρων  Χειριστών στην Ελλάδα. Προ της λήξεως της περιόδου θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.