Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση των έργων για την άρση της επικινδυνότητας των κατολισθήσεων, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι τη περιοχής της Τιθορέας από τις πτώσεις βράχων του όρους Παρνασσού.

Ειδικότερα, εγκρίνεται το ποσό του 1.240.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες άρσης κατολισθητικής επικινδυνότητας στην περιοχή Τιθορέας του δήμου Αμφίκλεια-Ελάτειας».

Με την υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου αναμένεται να αντιμετωπιστεί άμεσα το φαινόμενο της αποκόλλησης βράχων που αποτελεί διαρκή απειλή για τους κατοίκους της περιοχής.

Η δημοπράτηση του θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό και  οι ακριβείς εργασίες που θα εκτελεστούν, θα αναλύονται λεπτομερώς στα τεύχη δημοπράτησης, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.