Στους 1.548 έχουν φτάσει οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι που πραγματοποιούν τα επιστημονικά – τεχνικά κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των τοπικών φορέων στις σεισμόπληκτες περιοχές της Λέσβου.

Ειδικότερα από την 26η Ιουνίου μέχρι και την 24η Ιουλίου 2017, διενεργήθηκαν συνολικά 1.548 δευτεροβάθμιοι έλεγχοι, συνυπολογιζόμενων και των 221 που έχουν διενεργηθεί στην περιοχή της Βρίσας από την πρώτη ημέρα ταυτόχρονα με τους πρωτοβάθμιους, από τους οποίους προκύπτει ότι:

  • 430 κτίρια κρίθηκαν κατάλληλα για χρήση (πράσινα)
  • 845 κτίρια κρίθηκαν προσωρινά ακατάλληλα για χρήση (κίτρινα)
  • 6 κτίρια κρίθηκαν επικίνδυνα για χρήση (κόκκινα), ενώ για
  • 267 κτίρια έχει συνταχθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνου Ετοιμόρροπου Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ). (Υπολογίζοντας και τα 221 ΠΑΕΕΚ της Βρίσας που αναφέρθηκαν παραπάνω)

Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.