Ποσό ύψους ευρώ 6.246.168,00, αποκλειστικά και µόνο για τα διατροφικά επιδόματα των κατά νόµο δικαιούχων νεφροπαθών, µεταµοσχευµένων νεφροπαθών, µεταµοσχευµένων καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και στων αλλοδαπών και οµογενών νεφροπαθών, για το µήνα Απρίλιο έτους 2017, κατανέμει το υπουργείο Εσωτερικών, στις Περιφέρειες της χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) έτους 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.